องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
ข่าวจัดซ์้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า    

24 เม.ย. 66 158