องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค่า
แหล่งท่องเที่ยว

 

วัดป่าโกรกสะเดา บ้านกุดปลาเข็ง หมู่ที่ ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าสำนัก พระปลัดประทีป ญาณทีโป